1.
STEPONAITIENĖ J. XIX A. PABAIGOS–XX A. PRADŽIOS JAVLIETUVIŲ EMIGRANTŲ DOKUMENTAI: RAŠYTINĖ ATMINTIS. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio18 d.];500:204-10. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7921