1.
TAŠKŪNAS AP. LIETUVIŲ KULTŪRINIO PAVELDO AKTUALINIMAS ANGLAKALBĖJE AUSTRALIJOS APLINKOJE. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio16 d.];500:211-22. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7922