1.
TAŠKŪNAS VJ. LITUANISTINĖ VEIKLA TASMANIJOS UNIVERSITETE. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio12 d.];500:223-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7923