1.
NOORHANI P. ESTŲ DIASPOROS KULTŪRINIO PAVELDO TINKLAI: PASTANGOS IR PATIRTIS. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];500:236-43. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7925