1.
JAUNMUKTANE G. PABĖGĖLIŲ STOVYKLŲ VOKIETIJOJE DOKUMENTAI (1945–1950) LATVIJOS AKADEMINĖJE BIBLIOTEKOJE. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio19 d.];500:244-52. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7926