1.
PILKAUSKAITĖ J. TURKIJOS SPAUDA: NUO ATSIRADIMO IKI ŠIŲ DIENŲ. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio19 d.];500:258-63. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7928