1.
LUKŠAITĖ D. ARCHYVISTIKOS SAMPRATA, OBJEKTAS, UŽDAVINIAI. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];490:22-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7997