1.
TEMČINAS S. GEORGIJAUS AMARTOLO KRONIKOS SLAVIŠKOJO VERTIMO XVI AMŽIAUS VIDURIO SUPRASLIO NUORAŠAS IR JO 1494 METŲ ORIGINALAS. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio20 d.];490:68-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8008