1.
NAVICKIENĖ A. XIX AMŽIAUS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ UNIKUMAS: J. G. WEISSO ELEMENTORIAUS NAUJAS PIBELIS EGZEMPLIORIUS BRITŲ BIBLIOTEKOJE LONDONE. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės14 d.];490:101-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8010