1.
PACEVIČIUS A. KRISTOFORO STANISLOVO LOPACINSKIO (1710–1760) PĖDSAKAIS: ŽIUPSNELIS MEDŽIAGOS SENOSIOS LIETUVOS BIOGRAFIJŲ ARUODAN. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos3 d.];490:259-63. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8026