1.
LIETUVNINKAITĖ N. KVIETIMAS Į KNYGOTYROS STUDIJAS. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio21 d.];490:269-71. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8028