1.
MIGOÑ K. RYTŲ EUROPOS KNYGOTYROS BRUOŽAI IR NACIONALINIŲ MOKYKLŲ KŪRIMASIS PRIEŠ ANTRĄJĮ PASAULINĮ KARĄ. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio25 d.];480:9-21. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8108