1.
MACEVIČIŪTĖ E. ŠVEDIJOS BIBLIOTEKŲ MOKSLINIO TYRIMO ŽURNALO „SVENSK BIBLIOTEKSFORSKNING“ NAUJIENOS. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės27 d.];480:311-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8145