1.
BUTKEVIČIUS A. LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO SVEIKINIMAS TARPTAUTINEI MOKSLINEI KONFERENCIJAI „KRISTIJONO DONELAIČIO EPOCHOS KNYGOS KULTŪRA DAUGIATAUTĖJE PRŪSIJOS VISUOMENĖJE“. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio26 d.];640:9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8210