1.
NARBUTIENĖ D. KRISTIJONO DONELAIČIO STUDIJOS 1736–1740 M. SERIES PRAELECTIONUM ŠVIESOJE DAIVA NARBUTIENĖ. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio30 d.];640:31-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8212