1.
ZANDERS V. KRISTIJONO DONELAIČIO „METŲ“ VERTIMAI Į LATVIŲ KALBĄ XIX A. ANTROJE PUSĖJE–XX AMŽIUJE. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio25 d.];640:281-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8227