1.
BRAZIŪNIENĖ A. KAI KURIE PROBLEMINIAI ASMENINIŲ BIBLIOTEKŲ TEORIJOS KLAUSIMAI. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio4 d.];650:7-24. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8450