1.
BONČKUTĖ R. DVI ASMENINĖS BIBLIOTEKOS–VIENA VIZIJA: SIMONAS DAUKANTAS IR JURGIS PLATERIS. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio18 d.];650:48-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8452