1.
PETREIKIS T. AUŠRININKO ANDRIAUS VIŠTELIO RANKRAŠTINIO PALIKIMO KELIAS Į LIETUVĄ. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio15 d.];650:66-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8453