1.
BEREZAUSKIENĖ A. HALINOS DIDŽIULYTĖS-MOŠINSKIENĖS IR ALGIRDO MOŠINSKIO ASMENINĖ BIBLIOTEKA. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio19 d.];650:149-77. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8455