1.
NARBUTIENĖ D. RAŠYTOJAI RAŠYTOJAMS: KNYGOS SU DEDIKACINIAIS ĮRAŠAIS LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOS FONDUOS. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio18 d.];650:178-89. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8456