1.
IVANAUSKIENĖ J. BERNARDO BRAZDŽIONIO MEMORIALINĖS BIBLIOTEKOS KNYGŲ PERIPETIJOS. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio26 d.];650:224-32. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8460