1.
BUDRIŪNIENĖ J. TOMO VENCLOVOS KNYGŲ KOLEKCIJA LIETUVOS NACIONALINĖJE MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio26 d.];650:244-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8463