1.
TAUKINAITYTĖ-NARBUTIENĖ R. PRANCŪZIŠKASIS KNYGOS ĮRIŠAS: SĄVOKOS KILMĖ IR APRAIŠKOS LIETUVOJE. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio23 d.];650:269-90. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8466