1.
OTAMAS I. DOKUMENTŲ VALDYMAS UKRAINOJE: NUO POPIERINĖS LINK SKAITMENINĖS PRAKTIKOS ČERKASŲ REGIONO PAVYZDŽIU (anglų kalba). BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio19 d.];650:310-22. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8468