1.
JANKEVIČIŪTĖ L. JAUNIEJI KOMIKSŲ KNYGŲ GERBĖJAI PRANCŪZIJOJE IR JŲ KŪRYBA INTERNETE. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio27 d.];650:323-42. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8469