1.
TOLKAČEVSKI K. HIERONIMO BOHUSZO NURODYMAI DĖL ANTKAPINIŲ PAMINKLŲ ĮRENGIMO. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio19 d.];650:343-51. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8470