[1]
Šupa M. 2019. Biopolitika ir disciplinavimas Vilniaus miesto viešąsias erdves reglamentuojančiuose teisiniuose dokumentuose. Kriminologijos studijos. 7, (gruodž. 2019), 8-26. DOI:https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2019.7.1.