[1]
Dobryninas A., Aleknevičienė J. ir Pocienė A. 2019. Kriminologinio žinojimo konstravimas: tarpdalykinių kriminologijos studijų formavimosi ir vykdymo patirtis Vilniaus universitete. Kriminologijos studijos. 7, (gruodž. 2019), 74-103. DOI:https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2019.7.4.