(1)
Žilinskienė L. Redakcinė Kolegija Ir Turinys. CrimLithuan 2019, 7, 1-7.