(1)
Žilinskienė L. Nurodymai Autoriams Ir Bibliografiniai Duomenys. CrimLithuan 2019, 7, 133-135.