(1)
Šupa M. Biopolitika Ir Disciplinavimas Vilniaus Miesto viešąsias Erdves reglamentuojančiuose Teisiniuose Dokumentuose. CrimLithuan 2019, 7, 8-26.