(1)
Čepas A.; Risimović R. Naujų Psichoaktyvių medžiagų kontrolės Mechanizmai Ir Metodai. CrimLithuan 2019, 7, 27-55.