(1)
Markina A. Problemos, Susijusios Su Jaunų Buvusių pažeidėjų Reintegracija Estijoje. CrimLithuan 2019, 7, 56-74.