(1)
Dobryninas A.; Aleknevičienė J.; Pocienė A. Kriminologinio žinojimo Konstravimas: Tarpdalykinių Kriminologijos Studijų Formavimosi Ir Vykdymo Patirtis Vilniaus Universitete. CrimLithuan 2019, 7, 74-103.