(1)
Kareniauskaitė M. Smurto Lyties Pagrindu Sampratos Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu Ir posovietinės Transformacijos Metu. CrimLithuan 2019, 7, 104-132.