(1)
Zaksaitė S. Sukčiavimas šachmatuose: Integruoto Teisinio Reguliavimo Poreikis. CrimLithuan 2020, 8, 57-83.