(1)
Žilinskienė L. Nurodymai Autoriams Ir Bibliografiniai Duomenys. CrimLithuan 2020, 8, 107-109.