Šupa M. (2019). Biopolitika ir disciplinavimas Vilniaus miesto viešąsias erdves reglamentuojančiuose teisiniuose dokumentuose. Kriminologijos Studijos, 7, 8-26. https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2019.7.1