Čepas A., & Risimović R. (2019). Naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolės mechanizmai ir metodai. Kriminologijos Studijos, 7, 27-55. https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2019.7.2