Dobryninas A., Aleknevičienė J., & Pocienė A. (2019). Kriminologinio žinojimo konstravimas: tarpdalykinių kriminologijos studijų formavimosi ir vykdymo patirtis Vilniaus universitete. Kriminologijos Studijos, 7, 74-103. https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2019.7.4