Zaksaitė S. (2020). Sukčiavimas šachmatuose: integruoto teisinio reguliavimo poreikis. Kriminologijos Studijos, 8, 57-83. https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2020.8.3