Šupa M. Biopolitika ir disciplinavimas Vilniaus miesto viešąsias erdves reglamentuojančiuose teisiniuose dokumentuose. Kriminologijos studijos, v. 7, p. 8-26, 20 gruodž. 2019.