Dobryninas A.; Aleknevičienė J.; Pocienė A. Kriminologinio žinojimo konstravimas: tarpdalykinių kriminologijos studijų formavimosi ir vykdymo patirtis Vilniaus universitete. Kriminologijos studijos, v. 7, p. 74-103, 20 gruodž. 2019.