Kareniauskaitė M. Smurto lyties pagrindu sampratos Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu ir posovietinės transformacijos metu. Kriminologijos studijos, v. 7, p. 104-132, 20 gruodž. 2019.