Dobryninas Aleksandras, Aleknevičienė Jolanta, ir Pocienė Aušra. 2019. „Kriminologinio žinojimo Konstravimas: Tarpdalykinių Kriminologijos Studijų Formavimosi Ir Vykdymo Patirtis Vilniaus Universitete“. Kriminologijos Studijos 7 (gruodžio), 74-103. https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2019.7.4.