Šupa M. (2019) „Biopolitika ir disciplinavimas Vilniaus miesto viešąsias erdves reglamentuojančiuose teisiniuose dokumentuose“, Kriminologijos studijos, 70, p. 8-26. doi: 10.15388/CrimLithuan.2019.7.1.