Dobryninas A., Aleknevičienė J. ir Pocienė A. (2019) „Kriminologinio žinojimo konstravimas: tarpdalykinių kriminologijos studijų formavimosi ir vykdymo patirtis Vilniaus universitete“, Kriminologijos studijos, 70, p. 74-103. doi: 10.15388/CrimLithuan.2019.7.4.