Zaksaitė S. (2020) „Sukčiavimas šachmatuose: integruoto teisinio reguliavimo poreikis“, Kriminologijos studijos, 8, p. 57-83. doi: 10.15388/CrimLithuan.2020.8.3.