[1]
Žilinskienė L., „Redakcinė kolegija ir turinys“, CrimLithuan, t. 7, p. 1-7, gruodž. 2019.